મગજમાં પવન ભરાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મગજમાં પવન ભરાવો

  • 1

    મિજાજ વધી જવો.