મગજમાં રાઈ હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મગજમાં રાઈ હોવી

  • 1

    મિજાજ કે અભિમાન હોવાં.