મગજ ઉપર છારી વળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મગજ ઉપર છારી વળવી

  • 1

    મગજ બહેર મારી જવું.