મગજ ઊંધુંચતું થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મગજ ઊંધુંચતું થઈ જવું

  • 1

    બુદ્ધિ ઠેકાણે ન રહેવી.