મગજ ખાઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મગજ ખાઈ જવું

  • 1

    માથાફોડ કરાવવી; કંટાળો આપવો.