મગજ ઠેકાણે ન હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મગજ ઠેકાણે ન હોવું

  • 1

    વ્યગ્ર કે ગુસ્સે હોવું.

  • 2

    ગાંડપણ હોવું; ભાન ખસી જવું.