મગતરા જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મગતરા જેવું

  • 1

    તુચ્છ.