મગદળિયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મગદળિયો

પુંલિંગ

  • 1

    કસરત માટે હાથથી ફેરવવાની લાકડાની બનાવટ કે વસ્તુ.