મુગલાઈ ચલાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુગલાઈ ચલાવવી

  • 1

    આપખુદ અમલ ચલાવવો.

  • 2

    અંધેર ને અવ્યવસ્થા ચલાવવાં.