મંગલ ગાવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મંગલ ગાવા

  • 1

    ધોળમંગળ ગાવાં.