મંગળ ગાવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મંગળ ગાવા

  • 1

    ધોળમંગળ ગાવાં.