મંગળ હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મંગળ હોવો

  • 1

    (જન્મકુંડળીમાં) મંગળ ગ્રહની દશા હોવી.