મુગાસાડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુગાસાડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સ્ત્રીઓનું અબોટમાં પહેરવાનું એક રેશમી વસ્ત્ર.

મૂળ

મુગટો પરથી?સર૰ म. मुगा=લૂગડાનો એક પ્રકાર

મૂંગાસાડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂંગાસાડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મુગાસાડી; સ્ત્રીઓનું અબોટમાં પહેરવાનું એક રેશમી વસ્ત્ર.