મગ કંસાર બાફણાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મગ કંસાર બાફણાં

  • 1

    મગબાફણાં; રિસાવું કે અણમના રહેવું તે.