મઘાની ઓરણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મઘાની ઓરણી

  • 1

    મઘા નક્ષત્રમાં કરેલી ઓરણી.