મચ્છરદાની લગાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મચ્છરદાની લગાવવી

  • 1

    પથારી પર મચ્છરદાની ગોઠવવી.