મચ્છરા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મચ્છરા

વિશેષણ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો મત્સરવાળી.

સ્ત્રીલિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો મત્સરવાળી.