ગુજરાતી

માં મચડવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મચડવું1મચેડવું2મચૈડવું3

મચડવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  મરડવું; આમળવું.

 • 2

  મસળવું.

મૂળ

प्रा. चड्ड ( सं. मृद्) મસળવું કે दे. चमढ (ચીંબોળવું)

ગુજરાતી

માં મચડવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મચડવું1મચેડવું2મચૈડવું3

મચેડવું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  મચકોડવું; મરડવું (ચ.).

મૂળ

જુઓ મચડવું

ગુજરાતી

માં મચડવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મચડવું1મચેડવું2મચૈડવું3

મચૈડવું3

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  મચકોડવું; મરડવું (ચ.).

મૂળ

જુઓ મચડવું