મછણ લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મછણ લેવું

  • 1

    જમ્યા પછી મોં સાફ કરવું-આચમન કરવું તે.