મૂછનો આંકડો નમવા ન દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂછનો આંકડો નમવા ન દેવો

  • 1

    ગર્વ રાખવો; મૂછ ઊંચી ને ઊંચી રાખવી.