મૂછનો દોરો દેખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂછનો દોરો દેખાવો

  • 1

    મૂછ આવવી; મૂછ ફૂટવી.