મૂછનો વાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂછનો વાળ

  • 1

    મરદને મૂછના વાળ જેવું પ્રિય હોય તે.