મછરાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મછરાળ

વિશેષણ

 • 1

  મત્સર-મચ્છરવાળું; ગુમાની; તોરી.

 • 2

  મચ્છરોથી ભરપૂર.

મૂળ

'મચ્છર' ઉપરથી

મછરાળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મછરાળું

વિશેષણ

 • 1

  મત્સર-મચ્છરવાળું; ગુમાની; તોરી.

 • 2

  મચ્છરોથી ભરપૂર.

મૂળ

'મચ્છર' ઉપરથી