ગુજરાતી

માં મછરાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મછરાળ1મછરાળું2

મછરાળ1

વિશેષણ

 • 1

  મત્સર-મચ્છરવાળું; ગુમાની; તોરી.

 • 2

  મચ્છરોથી ભરપૂર.

મૂળ

'મચ્છર' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં મછરાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મછરાળ1મછરાળું2

મછરાળું2

વિશેષણ

 • 1

  મત્સર-મચ્છરવાળું; ગુમાની; તોરી.

 • 2

  મચ્છરોથી ભરપૂર.

મૂળ

'મચ્છર' ઉપરથી