મૂછ ઊંચી રહેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂછ ઊંચી રહેવી

  • 1

    ટેક આબરૂ સચવાવાં.