મૂછ પર તાવ દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂછ પર તાવ દેવો

  • 1

    મગરૂરીમાં મૂછના વાળ ઊંચા ચડાવવા.