મૂછ પર તા દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂછ પર તા દેવો

  • 1

    મગરૂરીમાં મૂછના વાળ ઊંચા ચડાવવા.