મૂછ પર લીંબુ ઠરાવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂછ પર લીંબુ ઠરાવવાં

  • 1

    મૂછનો આંકડો નમવા ન દેવો.