મૂછ પર લીંબુ નચાવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂછ પર લીંબુ નચાવવાં

  • 1

    મૂછનો આંકડો નમવા ન દેવો.