મૂછ પર હાથ દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂછ પર હાથ દેવો

  • 1

    મૂછે હાથ દેવો.