મૂછ પહેલો માંડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂછ પહેલો માંડવો

  • 1

    પુરુષનું નાની ઉંમરમાં કન્યાના બાપ થવું.