ગુજરાતી

માં મજમુદારીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મજમુદારી1મજમૂદારી2

મજમુદારી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મજમુદારનું કામ કે હોદ્દો.

ગુજરાતી

માં મજમુદારીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મજમુદારી1મજમૂદારી2

મજમૂદારી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મજમૂદારનું કામ કે હોદ્દો.