મજમુદારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મજમુદારી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મજમુદારનું કામ કે હોદ્દો.

મજમૂદારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મજમૂદારી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મજમૂદારનું કામ કે હોદ્દો.