ગુજરાતી

માં મજૂરીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મજૂરી1મંજરી2મંજૂરી3

મજૂરી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  વૈતરું; મહેનત.

 • 2

  તેના બદલામાં મલતું નાણું.

ગુજરાતી

માં મજૂરીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મજૂરી1મંજરી2મંજૂરી3

મંજરી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  મોર; ફૂલની કળીઓનું ઝૂમખું-ડાળખી.

 • 2

  કૂંપળ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં મજૂરીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મજૂરી1મંજરી2મંજૂરી3

મંજૂરી3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  બહાલી; હા પાડવી તે; સંમતિ.