મજરો આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મજરો આપવો

  • 1

    બદલો આપવો.