મજરે પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મજરે પડવું

  • 1

    ચૂકતે થવું; લેખે લાગવું; જોગવાવું.