મંજૂર રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મંજૂર રાખવું

  • 1

    માન્ય કરવું.