મજામાં હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મજામાં હોવું

  • 1

    બધી વાતે કુશળ હોવું; આનંદમાં હોવું.