ગુજરાતી

માં મજિયોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મજિયો1મુંજિયો2

મજિયો1

પુંલિંગ

  • 1

    એક જાતનો પથ્થર.

મૂળ

જુઓ મગિયો

ગુજરાતી

માં મજિયોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મજિયો1મુંજિયો2

મુંજિયો2

પુંલિંગ

  • 1

    તરતમાં જનોઈ દીધેલો બ્રહ્મચારી.