મંજે રમવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મંજે રમવું

  • 1

    લખોટાની રમત રમવી.