મુંજ રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુંજ રાખવો

  • 1

    જનોઈ ને સમાવર્તન વચ્ચે બટુકને જે વિધિએ રાખવામાં આવે છે તે કરવો.