મઝાદારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મઝાદારી

  • 1

    મજેદારી.