ગુજરાતી

માં મુઝારીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મુઝારી1મૂંઝારી2

મુઝારી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ત્રિદોષ.

 • 2

  ગભરામણ; અકળામણ.

 • 3

  કોડિયા જેવો એક ઘાટ.

મૂળ

'મુઝાવું' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં મુઝારીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મુઝારી1મૂંઝારી2

મૂંઝારી2

 • 1

  ત્રિદોષ.

 • 2

  ગભરામણ; અકળામણ.

 • 3

  કોડિયા જેવો એક ઘાટ.