મુઠ્ઠી આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુઠ્ઠી આપવી

  • 1

    પુણ્યાર્થે મૂઠી ભરીને લોટ કે અનાજ આપવાં.