મુઠ્ઠી ચાંપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુઠ્ઠી ચાંપવી

  • 1

    હાથ દાબવો; સંકેત કરવો.

  • 2

    લાંચ આપવી.