મુઠ્ઠી ફાટે એવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુઠ્ઠી ફાટે એવું

  • 1

    મોટું અને નક્કર; દળદાર.