મુઠ્ઠી ભરાય એટલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુઠ્ઠી ભરાય એટલું

  • 1

    પુષ્કળ; ખૂબ.