મુઠ્ઠી વાળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુઠ્ઠી વાળવી

  • 1

    આંગળીઓ હથેળી સાથે ભીડવી.

  • 2

    આપવાની ના પાડવી.