મઠનો છાંયડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મઠનો છાંયડો

  • 1

    નહિ જેવો આધાર કે આશરો.