મૂઠ મોગરો લઈ ને મંડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂઠ મોગરો લઈ ને મંડવું

  • 1

    કેડે પડવું; ખંતથી પીછો પકડવો.