મૂડકાવેરો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂડકાવેરો

પુંલિંગ

  • 1

    માથા દીઠ લેવાનો વેરો.

મૂંડકાવેરો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂંડકાવેરો

પુંલિંગ

  • 1

    માથા દીઠ લેવાનો વેરો.