ગુજરાતી

માં મૂંડકીની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મેડકી1મેંડકી2મૂંડકી3મૂંડકી4

મેડકી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  દેડકી.

ગુજરાતી

માં મૂંડકીની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મેડકી1મેંડકી2મૂંડકી3મૂંડકી4

મેંડકી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  દેડકી.

ગુજરાતી

માં મૂંડકીની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મેડકી1મેંડકી2મૂંડકી3મૂંડકી4

મૂંડકી3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  બોડી સ્ત્રી.

મૂળ

'મૂંડવું' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં મૂંડકીની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મેડકી1મેંડકી2મૂંડકી3મૂંડકી4

મૂંડકી4

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કાઠિયાવાડી ઘોડા કે ઊંટના પલાણના કાઠાના આગલા ભાગનું માથું.

 • 2

  મૂંડકા; બોડી સ્ત્રી.

મૂળ

सं. मुंडकं