ગુજરાતી

માં મૂંડકીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મૂંડકી1મૂંડકી2

મેંડકી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  દેડકી.

ગુજરાતી

માં મૂંડકીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મૂંડકી1મૂંડકી2

મેડકી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  દેડકી.

ગુજરાતી

માં મૂંડકીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મૂંડકી1મૂંડકી2

મૂંડકી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  બોડી સ્ત્રી.

ગુજરાતી

માં મૂંડકીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મૂંડકી1મૂંડકી2

મૂંડકી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કાઠિયાવાડી ઘોડા કે ઊંટના પલાણના કાઠાના આગલા ભાગનું માથું.

 • 2

  મૂંડકા; બોડી સ્ત્રી.

મૂળ

सं. मुंडकं